Společenský život


Vesnička má projektováno spoustu míst pro odpočinek, zábavu i koníčky. Nabízí také spoustu možností k navazování přátelství a seznamování.

Společenská místnost – slouží pro společenské akce, zábavu, schůzky nebo oslavy narozenin a jiné.

Parkové sezení – parková plocha zabírá cca 10 000 m2 a nabízí spoustu laviček v diskrétnějším i otevřeném prostoru parku.

Atraktivní okolí

Vodní dílo Nové Mlýny - vybudováno v letech 1975 až 1989 na ploše 3 226 ha. Skládá se ze tří nádrží kdy horní má sloužit zejména k rekreaci, střední jako přírodní rezervace a spodní bránit případným povodním

vesnička pro seniory

Horní (Mušovská) nádrž (Nové Mlýny I.) byla napuštěna v roce 1979 (531 ha, délka hráze 2484 m, max. hloubka 4 m). Nese název zaniklé obce Mušov, která se však nacházela na místě Střední nádrže. Na severní straně Mušovské nádrže byl vybudován rekreační areál Pasohlávky

Střední (Věstonická) nádrže (Nové Mlýny II.) byla roku 1994 vyhlášena přírodní rezervace Věstonická nádrž. Na jednom ze dvou ostrovů, které vznikly po napuštění nádrže, stojí zbytky kostela sv. Linharta, který byl součástí dnes již zatopené obce Mušov. Při průzkumu kostela byly odkryty gotické nástěnné malby a malba z 1. pol. 16. století. Kostel, který je pravděpodobně nejstarší románskou církevní stavbou na Břeclavsku a dodnes se řadí k nejstarším a velmi vzácným kulturním památkám na jihu Moravy. Druhý ostrov je archeologickou lokalitou, na níž bylo objeveno více než 2000 hrobů z období Velkomoravské říše.

Dolní (Novomlýnská) nádrž (Nové Mlýny III.) s plochou 1668 ha a s maximální hloubkou 7,8 m a je největší ze tří novomlýnských nádrží

Autokemp ATC Merkur –Pasohlávky se nachází na břehu horní Novomlýnské nádrže, je vhodným místem pro rodinnou rekreaci, školní výlety a sportovní pobyty. Jedná se o uzavřený areál o rozloze 41,5 ha z toho vodní plocha je 23 ha, kterou tvoří dvě oddělené laguny. Obě mají travnato-písčité pláže a pozvolný vstup do vody, což je vhodné zejména pro rodiny s malými dětmi.V části jedné z lagun je vyhrazený prostor pro milovníky naturismu. Pro návštěvníky kempu jsou zde k dispozici restaurace, stánky s občerstvením, sportovními potřebami, textilem, suvenýry a ostatním zbožím. Večery vám zpestří hudba k tanci i poslechu při venkovním posezení. V okolí kempu jsou také k dispozici diskotéky a vinné sklípky. Návštěvníkům kempu je každý večer k dispozici letní kino s pestrým programem.

vesnička pro seniory

Hotel Termal - Specialitou hotelu je relaxačná welness centrum s venkovním bazénem s termální minerální vodou , která příznivě působí na pohybové ústrojí, srdce, gynekologické orgány a regeneraci kůže. Součástí welness centra je finská sauna a prostor pro odpočinek

Palavské vrchy- CHKO Pálava o rozloze 83 km2 se stala biosférickou rezervací UNESCO a současně je na seznamu evropsky významných ornitologických území. Vinařská oblast s bohatou architekturou a vápencovými skalami patří k nejnavštěvovanějším místům ČR.

vesnička pro seniory

Dívčí hrady (též Děvičky) jsou zříceninou gotického hradu z 13. století, tyčící se na vysoké, ze tří stran nepřístupné vápencové skále při severním okraji hřebene Děvína – nejvyššího vrcholu v chráněné krajinné oblasti Pálava. Z původního hradu se do dnešních dnů dochovaly až 2 m silné obvodové zdi, početná část zdí vnitřních, předhradí, polozasypané sklepy a dělová bašta se střílnami. Z hradu se otevírá nádherný výhled na vodní dílo Nové Mlýny a obce Dolní Věstonice a Pavlov. Dívčí hrady jsou jednou ze zastávek naučné stezky Děvín.

vesnička pro seniory

Stolová Hora – Klentnice -Zaniklé hradiště na Stolové hoře (458 m), která je součástí Pálavských vrchů. Osídlení datováno do doby kolem 700 let př.n.l., kdy zde lid velaticko-podolské kultury vystavěl opevněné sídliště.

Kamenný kruh – Uměle postavený kamenný kruh. Je postaven dle zásad, zastávaných druidy před několika tisíci lety. Středový kámen se vsazeným skleněným okem. Skleněné oko je složená čočka s kosmogramy. Čočka je směrována na východ slunce o podzimní rovnodennosti.

Dolní Věstonice - Věstonická Venuše byla vymodelována z hlíny a následně vypálena v období střední části mladého paleolitu, tedy zhruba před 30-20 000 lety. Nalezena byla dne 13. července 1925 týmem archeologa a speleologa Karla Absolona na bývalém sídlišti lovců mamutůAž do počátku 20. století se předpokládalo, že lidé žijící v období středního paleolitu neznali keramiku ani způsob její výroby. Objev tuto domněnku vyvrátil a figurka Věstonické Venuše je dnes považována za vůbec nejstarší keramickou lidskou sošku na světě.

Archeologická expozice

vesnička pro seniory

Kalendář věků -Sprašový profil ve starém hliníku je významnou světovou geologickou lokalitou. Obsahuje pohřbené půdní horizonty z období teplejších výkyvů poslední doby ledové a je proto výstižně nazýván Kalendářem věků. Místo je důležíté také z hlediska archeologie. Ve výkopech nad profilem byly doloženy zbytky otevřených ohnišť lovců mamutů

Lednicko-Valtický areál - přírodně-krajinný celek o rozloze skoro 300 km2. Především v 18. a 19. století jej ruku v ruce s přírodou budovali Lichtenštejnové. Od roku 1996 je tato "Zahrada Evropy" na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Není divu! Kromě čarokrásných zámků v Lednici a Valticích ji zdobí množství menších saletů: romantická zřícenina Janův hrad, klasicistní myslivna Lovecký zámeček, Apollónův chrám s dórským sloupořadím, Rybniční zámeček, jehož odraz zdobí hladinu Prostředního rybníka,Hraniční zámeček, Belvedér; vyhlídka Kolonáda na Tristně, Rendez-vous též zvaný Dianin chrám, prsaté Tři Grácie, Akvadukt, Obelisk, Vodárna a Minaret.

vesnička pro seniory

Zámek Mikulov - přestavěný z románského hradu. V 16. a 17. st. renesančně upravován. V r. 1718 vyhořel a byl barokně přestavěn. Zdržoval se tu Napoleon a v r. 1866 zde bylo podepsáno prusko - rakouské příměří. V r. 1945 poškozen požárem, poté zrekonstruován.

vesnička pro seniory

Kaple sv. Šebestiána – Mikulov -Svatý kopeček

vesnička pro seniory