Formóza - vesnička pro seniory


Slovo úvodem


První a jediný projekt tohoto typu v ČR!

Vesnička pro seniory Formóza je cesta k bydlení v řadovém domku, kde odpadá starost o jeho údržbu a kde je postaráno i o jeho majitele.

Trumfem Formózy je nízká cena domu s pozemkem a velmi nízké měsíční náklady na energie a služby. To vše při vysoké kvalitě stavby a použití tradičních materiálů.

Formóza není domov důchodců či penzion pro seniory, ale nadstandardní kvalitní bytové jednotky v přízemním bytovém domě, které mají povahu řadového domku, uzpůsobené pohodlnému životu, které umožní žít komfortně na základě svých vlastních rozhodnutí a zachovat si svou důstojnost a nezávislost.

I český senior může žít ve svém domě a mít správce a hospodyni!

Projekt je zapsán na Úřadě průmyslového vlastnictví jako průmyslový vzor č 34489, vlastník a původce je Karel Pavelek.

Aktuality


VŠECHNY DOMKY VE FORMÓZE BYLY PRONAJATY NEBO PRODÁNY.

NYNÍ HLEDÁME LOKALITU PRO DALŠÍ VÝSTAVBU DO 30 KM OD BRNA.

vesnička